493.3057 - Διακοσμητική Πέτρα Με Αυγό Και Κρύσταλλο

493.3057 - Διακοσμητική Πέτρα Με Αυγό Και Κρύσταλλο